บริษัท โปร เซอร์วิส จำกัด

หมวดหมู่ : สำนักงานจัดหางาน

ที่อยู่
127/11 ถนนรามอินทรา แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
เวลาทำการ
029499774-5
0-2949-9776
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

ให้บริการจัดหาพนักงานให้สำนักงาน...