บริษัท โปร เซอร์วิส จำกัด

หมวดหมู่ : สำนักงานจัดหางาน

ที่อยู่: 127/11 ถนนรามอินทรา แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม 10230
โทรศัพท์: 0-2949-9774-5
โทรสาร: 0-2949-9776
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

ให้บริการจัดหาพนักงานให้สำนักงาน