โรงพยาบาล รามัน

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: 207 ถนนเมืองรามัน ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
โทรศัพท์: 0-7329-5499-500