โรงพยาบาล ปัตตานี

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่
2 ถนนหนองจิก ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี ปัตตานี

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
073335134-8
---

สินค้าและบริการ

...