โรงพยาบาล ปัตตานี

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: 2 ถนนหนองจิก ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์: 0-7333-5134-8