โรงพยาบาล วังชิ้น

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: 115 ถนนวังชิ้น-เถิน ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160
โทรศัพท์: 0-5458-9252-3
โทรสาร: 0-5458-9254