โรงพยาบาล วังชิ้น

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
115 ถนนวังชิ้น-เถิน ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160
โทรศัพท์ :
0-5458-9252-3
แฟกซ์ :
0-5458-9254