โรงพยาบาล หัวตะพาน

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: 176 หมู่ 7 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 37240
โทรศัพท์: 0-4546-9123