โรงพยาบาล ชัยภูมิ

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: อาคารอำนวยการ ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์: 0-4483-7108