โรงพยาบาล ชัยภูมิ

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: อาคารอำนวยการ ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์: 0-4483-7108
โทรสาร: 0-4482-2365