โรงเรียน สุรธรรมพิทักษ์

หมวดหมู่ : โรงเรียน


ที่อยู่: 83 หมู่ 9 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์: 0-4435-7990
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00

สินค้าและบริการ

โรงเรียนรัฐบาล เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ม.1-ม.6 ...