ธนาคารกรุงเทพ จก (มหาชน) สาขาบุคคโล

หมวดหมู่ : ธนาคาร

ที่อยู่: 32 ถนนมไหสวรรย์ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม 10600
โทรศัพท์: 0-2468-4971-3
โทรสาร: 0-2468-6670
เว็บไซต์: www.bangkokbank.com
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:30-15:30