ที่อยู่: 75 หมู่ 5 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์: 0-2312-4984-5
โทรสาร: 0-2312-4986
อีเมล: marketing@nuboon.com
เว็บไซต์: www.nuboon.com
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

ผลิตน้ำผลไม้