บริษัท ชาร์เตอร์พริ้นท์ จำกัด

หมวดหมู่ : ผู้ออกแบบและพิมพ์ผ้า

ที่อยู่: 389 หมู่ 2 ซอยเจริญรัชดา ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์: 0-2429-1664-7
โทรสาร: 0-2429-1668
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00