โรงพยาบาล สตูล

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: 55/1 ถนนหัตถกรรมศึกษา ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000
โทรศัพท์: 0-7472-3500-10
โทรสาร: 0-7472-2301