สำนักงาน พัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: พัฒนาการจังหวัด ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์: 0-7444-0386