โรงพยาบาล ป่าบอน

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
86 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 93170
โทรศัพท์ :
0-7461-8789