โรงพยาบาล ป่าบอน

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: 86 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 93170
โทรศัพท์: 0-7461-8789