โรงพยาบาล วาริชภูมิ

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: 83 ถนนวาริช-กุดบาก ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150
โทรศัพท์: 0-4297-3751-4