โรงพยาบาล ปากพะยูน

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่
ถนนหลังที่ว่าการอำเภอปากพะยูน ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน พัทลุง

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
0-7469-9023
---

สินค้าและบริการ

...