สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: บ้านพักสัตว์แพทย์ ซอย 5 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์: 0-7334-9503