สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: บ้านพักสัตว์แพทย์ ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์: 0-7334-9503