สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

หมวดหมู่ :

ที่อยู่
บ้านพักสัตว์แพทย์ ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี ปัตตานี

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
0-7334-9503
---

สินค้าและบริการ

...