กรมสื่อสารทหารอากาศ กองบิน 41 เชียงใหม่

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
โรงพยาบาลกองบิน 41 10 หมู่ 3 ตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ :
0-5328-3217