กรมสื่อสารทหารอากาศ กองบิน 41 เชียงใหม่

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: โรงพยาบาลกองบิน 41 10 หมู่ 3 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์: 0-5328-3217