ไปรษณีย์ทุ่งใหญ่ ที่ทำการ

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 690 หมู่ 2 ถนนทุ่งใหญ่-ทุ่งสง ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
โทรศัพท์: 0-7548-9176