สำนักงาน ประปาทุ่งสง

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 200 หมู่ 7 ถนนทุ่งสง-นครศรีฯ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์: 0-7541-1584
โทรสาร: 0-7541-1339