โรงเรียน พิชัยรัตนาคาร

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่
หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง ระนอง

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
อีเมล
เว็บไซต์
0-7781-1078
0-7782-1530
phichai_ranong@hotmail.com
www.pr-schoolweb.com

สินค้าและบริการ

เปิดสอนระดับชั้น ม.1-ม.6 (รร รัฐบาล)...