โรงเรียน พิชัยรัตนาคาร

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
โทรศัพท์: 0-7781-1078
โทรสาร: 0-7782-1530
อีเมล: phichai_ranong@hotmail.com
เว็บไซต์: www.pr-schoolweb.com