โรงเรียน สูงเนิน

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 644 หมู่ 1 ถนนมิตรสัมพันธ์ ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทรศัพท์: 0-4441-9202
โทรสาร: 0-4441-9734
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00

สินค้าและบริการ

โรงเรียนรัฐบาลเปิดสอนตั้งแต่ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ...