ธนาคารกรุงไทย จก (มหาชน) สาขายะลา

หมวดหมู่ : ธนาคาร

ที่อยู่: 58 ถนนรถไฟ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์: 0-7321-2596-7
โทรสาร: 0-7321-3458
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-16:30