วัดเทพนิมิตร

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่
ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
076212991
---

สินค้าและบริการ

...