วัดเทพนิมิตร

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่ :
ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ :
0-7621-2991