วัดเทพนิมิตร

หมวดหมู่ : วัด

โทรศัพท์: 0-7621-2991