สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง

หมวดหมู่ :


ที่อยู่: บ้านพักปศุสัตว์จังหวัด ถนนสุริทร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
โทรศัพท์: 0-7461-3298

สินค้าและบริการ ...