สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาพังงา

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 14 ซอยชุมนุมราษฎร์ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์: 0-7641-1984