ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: ผู้อำนวยการ ถนนเชียงใหม่-พร้าว จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์: 0-5349-8428