สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 51 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัด ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5311-2624-6
โทรสาร: 0-5311-2634