โรงพยาบาล ส่องดาว

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: 87 หมู่ 9 ถนนส่องดาว-คำบิด ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190
โทรศัพท์: 0-4278-6311