รถไฟปาดังเบซาร์ สถานี

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
โทรศัพท์ :
0-7452-1050