สำนักงาน เทศบาลเมืองปากพนัง

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: กองการศึกษาเทศบาล อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140
โทรศัพท์: 0-7551-7266