ร้าน จินต์โภชนา

หมวดหมู่ : ศูนย์จำหน่ายอาหาร

ที่อยู่: 45 ถนนจิรจินดา ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์: 0-7323-0477
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 06:00-14:00