โรงเรียน อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์

หมวดหมู่ : โรงเรียน

โทรศัพท์: 0-7351-1292
โทรสาร: 0-7351-3246
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 08:00-16:00, หยุดทุกวันศุกร์

สินค้าและบริการ

โรงเรียนเอกชน ม.1 - ม.6