ร้าน เรือนคำ

หมวดหมู่ : กระเบื้องโมเสก

ที่อยู่: 289 หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์: 0-5382-2457
โทรสาร: 0-5382-2459
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 08:00-17:00