โรงพยาบาล มหาราชนครศรีธรรมราช

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: สหกรณ์ออมทรัพย์ รพ มหาราชนครศรีธรรมราช จก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์: 0-7534-0773