โรงพยาบาล มหาราชนครศรีธรรมราช

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล


ที่อยู่: สหกรณ์ออมทรัพย์ รพ มหาราชนครศรีธรรมราช จก ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์: 0-7534-0773
โทรสาร: 0-7534-3061

สินค้าและบริการ ...