ธนาคารกรุงไทย จก (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช

หมวดหมู่ : ธนาคาร

ที่อยู่: ศูนย์ธุรกิจนครศรีธรรมราช 1452 ถนนปากนคร ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์: 0-7531-2260-1
โทรสาร: 0-7534-1197
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-15:30