โรงพยาบาล ทุ่งสง

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
277 ถนนชัยชุมพล ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ :
0-7541-0100