โรงพยาบาล ทุ่งสง

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: 277 ถนนชัยชุมพล ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์: 0-7541-0100