สำนักงาน เทศบาลนครตรัง

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองตรัง ถนนวัดนิโครธ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์: 0-7521-6015
โทรสาร: 0-7521-1493