สำนักงาน ขนส่งจังหวัดชุมพร

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 156 หมู่ 7 ถนนอาภากร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
โทรศัพท์: 0-7765-8265-6
โทรสาร: 0-7751-1119