วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่: พระสุพจน์ ปู่สุด 14 หมู่ 2 ซอยวัดบัวแก้ว ถนนนิมิตรใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กทม 10510
โทรศัพท์: 0-2915-6751