บริษัท เอช แอนด์ ที คอปอเรชั่น จำกัด

หมวดหมู่ : อุปกรณ์และเครื่องใช้พิมพ์เขียว

ที่อยู่ :
541 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม 10700
โทรศัพท์ :
0-2435-0028-31
แฟกซ์ :
0-2435-0027
อีเมล :
htcorp@htcorp.com
เว็บไซต์ :
www.htcorp.com
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30, เสาร์ เวลา 08:30-12:00

รายละเอียด

เครื่องพิมพ์เขียว เครื่องถ่ายแบบ AO กระดาษพิมพ์เขียวทุกระบบ กระดาษขาว, กระดาษไข, ฟิล์มชนิดเขียน แบบ ถ่ายเอกสารและพล๊อตเตอร์ กระดาษ INKJET และฟิล์มทุกชนิด