บริษัท เอช แอนด์ ที คอปอเรชั่น จำกัด

หมวดหมู่ : อุปกรณ์และเครื่องใช้พิมพ์เขียว

ที่อยู่: 541 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม 10700
โทรศัพท์: 0-2435-0028-31
โทรสาร: 0-2435-0027
อีเมล: htcorp@htcorp.com
เว็บไซต์: www.htcorp.com
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30, เสาร์ เวลา 08:30-12:00

สินค้าและบริการ

เครื่องพิมพ์เขียว เครื่องถ่ายแบบ AO กระดาษพิมพ์เขียวทุกระบบ กระดาษขาว, กระดาษไข, ฟิล์มชนิดเขียน แบบ ...