โรงเรียน บางแพปฐมพิทยา

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 159 หมู่ 3 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160
โทรศัพท์: 0-3238-3753
โทรสาร: 0-3238-1023
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:05-16:00

สินค้าและบริการ

ม.1 - ม.6 (รัฐบาล)