โรงพยาบาล กันตัง

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: 39 ถนนควนทองสี ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์: 0-7525-1256
โทรสาร: 0-7525-1929