อำเภอปะเหลียน ที่ว่าการ

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: ที่ทำการปกครอง ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
โทรศัพท์: 0-7528-9315
โทรสาร: 0-7528-9426