สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดลำพูน

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: หมู่ 10 ถนนลำพูน-ดอยติ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์: 0-5352-5537