โรงพยาบาล คูเมือง

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190
โทรศัพท์ :
0-4469-9238-40