โรงพยาบาล วัดสิงห์

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
16 ถนนจวนวิไล ตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 17120
โทรศัพท์ :
0-5646-1344