โรงพยาบาล วัดสิงห์

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: 16 ถนนจวนวิไล ตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 17120
โทรศัพท์: 0-5646-1344