โรงพยาบาล ดอยสะเก็ด

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: 2 หมู่ 8 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์: 0-5349-5166
โทรสาร: 0-5349-5505