โรงพยาบาล ดอยสะเก็ด

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่
2 หมู่ 8 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
0-5349-5166
0-5349-5505

สินค้าและบริการ

...