สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดกระบี่

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จก 325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์: 0-7563-2391