วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

หมวดหมู่ : โรงเรียนช่างอุตสาหกรรมวิชาชีพและการค้า

ที่อยู่ :
35 ถนนจงกลนิธารณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ :
0-4524-4754
แฟกซ์ :
0-4524-4755
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-15:30

รายละเอียด

ระดับ ปวช ปวส หลักสูตรระยะสั้น เทียบโอน