วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

หมวดหมู่ : โรงเรียนช่างอุตสาหกรรมวิชาชีพและการค้า

ที่อยู่: 35 ถนนจงกลนิธารณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์: 0-4524-4754
โทรสาร: 0-4524-4755
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-15:30

สินค้าและบริการ

ระดับ ปวช ปวส หลักสูตรระยะสั้น เทียบโอน ...