โรงเรียน เชียงยืนพิทยาคม

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
หมู่ 13 บ้านหนองโป่ง ถนนเชียงยืน-ขอนแก่น ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
โทรศัพท์ :
0-4378-1463
แฟกซ์ :
0-4378-1326
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-15:30

รายละเอียด

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ม.1-ม.6 (รัฐบาล)