โรงเรียน เชียงยืนพิทยาคม

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: หมู่ 13 บ้านหนองโป่ง ถนนเชียงยืน-ขอนแก่น ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
โทรศัพท์: 0-4378-1463
โทรสาร: 0-4378-1326
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-15:30

สินค้าและบริการ

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ม.1-ม.6 (รัฐบาล)