โรงเรียน เชียงยืนพิทยาคม

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่
หมู่ 13 บ้านหนองโป่ง ถนนเชียงยืน-ขอนแก่น ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน มหาสารคาม

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
เวลาทำการ
0-4378-1463
0-4378-1326
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-15:30

สินค้าและบริการ

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ม.1-ม.6 (รัฐบาล)...